Vkládání obrázků

Nejlépe je vložíte přímo pomocí editoru přes funkční ikonky - je tu možnost vložit obrázky s různými vlastnostmi, potom flash video s přehrávačem a nebo flash objekt.
1) Na vkládání obrázku si ukážeme zároveň princip nahrávání souborů. Nejprve se v textu přesuňte na místo, kam chcete vložit obrázek a pak klikněte na ikonku obrázku.


Otevře se dialog pro výběr, tedy dáme "Vybrat na serveru" a tím můžeme vybrat buď existující už nahraný na webu a nebo rovnou přidat nový.
Klikneme na "Procházet..." a vabereme soubor ve složce na našem počítači. Klikneme na "Nahrát" a počkáme, než se soubor zobrazí v seznamu souborů nahoře. Poté soubor vybereme, tím se editor pro výběr souborů uzavře a ještě potvrdíme "OK" a tím se uzavře i editor obrázků a vloží se nám požadovaná fotka do webu. Pokud chcete vybrat z obrázků již na web nahraných, stačí vynechat kroky 3 a 4. Podržením kurzoru nad souborem se daný obrázek zobrazí v miniatuře jeho náhled.


Vedle náhledu na obrázek má editor souborů i speciální funkce pro přejmenování, smazání, změnu velikosti a otáčení obrázku po nebo proti směru hodinových ručiček. Tato nabídka je přístupná kliknutím "pravým tlačítkem" myši nad souborem v seznamu dostupných souborů.


S obrázkem je možné manipulovat přímo v editoru pomocí vybrání a táhnutí myší podle proporcí. Chtěné změny nezapomínejte ukládat, ty nechtěné se dají vzít zpět tlačítkem pro vrácení původního stavu v první nástrojové liště editoru nebo jako ve wordu klávesovou zkratkou "CTRL+Z".

Pro doladění drobných detailů se dá po výběru obrázku a opětovném kliknutí na symbol jeho editace nastavit mnohem víc jeho vlastností. Je tu text, který se zobrazí při najetí kurzorem myši nad fotku, možnost měnit proporce, okraje, odsazení od textu.

 
 
 
 
 
 
Jednoduše, jako změnit Wordový dokument... Takový web změníte i Vy!